22 พฤษภาคม 2557 รัฐประหาร

posted on 23 May 2014 00:13 by pawi-kat in Diary
 
 
22 พฤษภาคม 2557 ประกาศรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง
 
 
#คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ประกาศ
- ฉบับ 1 ห้ามขนย้ายอาวุธ ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติ 
- ฉบับ 2 ใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
- ฉบับ 3 ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. [เคอร์ฟิว]
- ฉบับ 4 สั่งสถานีวิทยุ-โทรทัศน์-เคเบิล-ดาวเทียม งดออกอากาศ ใช้สัญญาณของกองทัพบก
- ฉบับ 5 ให้รัฐธรรมนูญปี 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว
- ฉบับ 6 ตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ เป็นหัวหน้า คสช. ขณะที่ ผบ.เหล่าทัพเป็นรองหัวหน้า
- ฉบับ 7 ห้ามจัดการชุมนุม หรือมั่วสุมเกิน 5 คน และให้ผู้ชุมนุมกลับบ้าน หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ฉบับ 8 ประกาศยกเว้นเคอร์ฟิวให้คนเข้าออกประเทศ-ผู้ป่วย-คนทำงานกะดึก-ผู้เดินทางขนส่ง โดยที่สามารถขอเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ได้
ฉบับ 9 ให้สถานศึกษาหยุด 23-25 พ.ค. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่
Credit : http://hilight.kapook.com/view/102521
- ฉบับ 10 ให้อำนาจหน้าที่นายกฯเป็นของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 
 
 
 

7-11 ก็ปิดตามเวลาเคอร์ฟิว
นักเรียนดีใจได้หยุดเรียน แหม่...
ข่าวลือมาต่างๆนาๆ ว่าจะปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง
 
 
 
 
ขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็ว 
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
0.32 23/5/57
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Tags